Srpski

English

 

 

Press konferencija povodom početka projekta

„Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”

 

Beograd, 30. maj 2011.

 

 

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstvo zdravlja organizovali su pres konferenciju povodom početka projekta koji finansira Evropska unija – „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”. Evropska unija je namenila 3,5 miliona evra za podršku razvoju palijativnog zbrinjavanja u Srbiji. Od ukupnog iznosa, 2,7 miliona namenjeno je edukaciji u oblasti palijativnog zbrinjavanja i formiranju specijalizovanih službi za palijativno zbrinjavanje, dok je 0,8 miliona evra namenjeno za kupovinu vozila za timove za palijativno zbrinjavanje domova zdravlja i medicinske opreme za opremanje jedinica za palijativno zbrinjavanje u opštim bolnicama. Ministarstvo zdravlja je takođe namenilo 0,6 miliona evra za rekonstrukciju prostora namenjenog jedinicama za palijativno zbrinjavanje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem lečenja bola i drugih problema – fizičkih, psiholoških i duhovnih.

Konferencija je održana 30. maja 2011. godine u Medija centru.

Konferenciji su prisustvovali direktori ustanova za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu iz svih delova Srbije, predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalne politike, savetnica za poslediplomsku nastavu i dekan Medicinskog fakulteta, direktorka Škole javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, predstavnici NVO i drugi važni partneri projekta.

Na konferenciji su govorili: prof. Zoran Stanković, ministar zdravlja, g-đa Jolanda San Hoze, šef I sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, i dr Džon Ili, vođa projekta/stručnjak za palijativno zbrinjavanje, Oxford Policy Management.

Ministar zdravlja prof. Zoran Stanković je održao uvodni govor, naglasivši značaj razvoja palijativnog zbrinjavanja u Srbiji. Ministar je, takođe, zahvalio Evropskoj uniji na konstantnoj podršci koju pruža sektoru zdravstvene zaštite u Srbiji.

G-đa Jolanda San Hoze, šef I sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji govorila je o podršci Evropske unije zdravstvenom sektoru u Srbiji.

Dr Džon Ili, vođa projekta, predstavio je projekat.

Na taj način su široj javnosti, uključujući zaposlene u sektoru zdravstvene zaštite u Srbiji, predstavljeni ciljevi i prioriteti projekta. Osnovni cilj projekta je pružanje podrške Vladi Srbije u razvoju palijativnog zbrinjavanja, u skladu sa Nacionalnom strategijom za palijativno zbrinjavanje i najboljom međunarodnom praksom.

Projekat će obezbediti tehničku podršku za uspostavljanje sveobuhvatnog i modernog sistema palijativnog zbrinjavanja u Srbiji. U tom smislu, projekat će podržati napore Ministarstva zdravlja da usluge palijativnog zbrinjavanja učini dostupnim svima kojima su neophodne, uključujući odrasle i decu u odmaklim fazama malignih i drugih teških bolesti, kao i da ove usluge učini dostupnim i socijalno ugroženim grupama. Ideja vodilja projektnih aktivnosti je verovanje da su ublažavanje bola i dostupnost palijativnog zbrinjavanja osnovna ljudska prava. Projekat je počeo u martu 2011. godine i trajaće do marta 2014. godine

Projekat sprovodi Oxford Policy Management u konzorcijumu sa Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und –gestaltung e.V (GVG), BEL Hospice, Hospices for Hope and Casa Sperantei.

 

Kancelarija projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”

Pasterova 2

11129 Beograd

P. fah 55, pošta br. 102

 

Tel:     +381 11 30 65 413

Faks:   +381 11 30 65 410

E-mail: office@palliativecareserbia.com

Početna | O projektu | Aktivnosti | Vesti | Preuzimanje | Linkovi | Kontakt

Copyright © 2011 palliativecareserbia.com All rights reserved

 

Preporuka
Saveta Evrope

 

 

Preporuka Rec
(2003) 24

Komiteta ministara državama članicama u vezi sa organizacijom palijativnog zbrinjavanja.
(1,7 MB)

Nacionalni vodič
za palijativno zbrinjavanje

 

 

Nacionalni vodič

iz oblasti palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata
namenjen lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
(134 KB)

 

Pocetna
O projektu
Vesti
Preuzimanje
Linkovi
Kontakt


Press Clipping

 

 

Preuzmite


Strategiju za palijativno zbrinjavanje

(PDF, 178 KB)

 

i Akcioni plan

(PDF, 135 KB)


za uključivanje palijativnog zbrinjavanja u zdravstveni sistem Republike Srbije

 


 

Praška povelja: Apel vladama da omoguće ublažavanje patnje i prepoznaju palijativno zbrinjavanje kao ljudsko pravo

(PDF, 248 KB)